Godsdienstles
COMITE PEGO
Godsdienstles op school In elke gemeentelijke, stedelijke en provinciale school en in elke school van het Gemeenschapsonderwijs kan uw kind protestants- evangelische godsdienst (PEGO) volgen. Zelfs voor één enkele leerling is de school verplicht om het vak PEGO in te richten. Let er wel op dat u tijdig uw keuze kenbaar maakt aan de schooldirectie. De school mag uw keuze niet weigeren. Belangrijk om weten Bij een eerste inschrijving ontvangt u een formulier waarop u uw persoonlijke keuze voor de protestants-evangelische godsdienst kan aanduiden. Als u dit formulier niet krijgt, dan vraagt u er naar. Indien uw kind reeds langer ingeschreven is in de school en u opteert voortaan voor protestants-evangelische godsdienst, dan vraagt u een nieuw keuzeformulier aan. U dient uiterlijk vóór 30 juni uw wijziging aan de schooldirectie over te maken. Waarom kiezen voor protestants-evangelische godsdienst? Aangepast aan hun ontwikkeling en leeftijd maken kinderen en jongeren in de lessen PEGO kennis met de rijkdom van de Bijbel. Op een activerende en creatieve wijze verwerken ze de inhoud van de Bijbel en brengen die in verband met thema’s die voor hen belangrijk zijn. De ervaringswereld van kinderen en jongeren krijgt in relatie met de Bijbel de nodige aandacht. Kinderen en jongeren ontwikkelen hun persoonlijkheid bij hun groei naar volwassenheid door in de lessen na te denken over levens- en zingevingsvragen, ethiek en het maatschappelijk leven. Kinderen en jongeren ontdekken in de lessen PEGO de eigenheid van het christelijk geloof, zoals het beleefd wordt in de veelheid van de protestants-evangelische kerken. Bovendien leren ze omgaan met de grote diversiteit in de samenleving om hen heen. Het PEGO wil bijdragen tot het welbevinden, de identiteitsontwikkeling en het maatschappelijk functioneren van kinderen en jongeren. Laat u inspireren door het promofilmpje van het PEGO.
Hoofdmenu Opdracht Bestuur
op school