Coronavirus
COMITE PEGO
Coronavirus Het coronavirus slaat hard toe. De maatregelen die de overheid nam zijn drastisch. Het leven van iedere dag ligt volledig lam en in de scholen worden alle lessen opgeschort. De Erkende Instantie van het Protestants-Evangelisch Godsdienstonderwijs is bezorgd om de gezondheid van leerlingen en leerkrachten. Om die reden vragen wij met aandrang om de richtlijnen van de overheid strikt toe te passen en de instructies van de schooldirectie op te volgen. Voor de leerkrachten met verschillende schoolopdrachten geldt dat zij in de mate van het mogelijke tijdelijk in slechts één enkele school worden tewerkgesteld. Maak hieromtrent afspraken met de directie van de school met de grootste opdracht. Wij verwijzen tevens naar de verschillende nieuwsbrieven die u werden overgemaakt. Indien noodzakelijk communiceren wij enkel middels dat kanaal. Voor specifieke vragen kan u in de allereerste plaats terecht bij de school van tewerkstelling. Aarzel niet om desnoods ook uw inspecteur te contacteren.
Hoofdmenu Opdracht Bestuur Nieuws